Tóm tắt phim sex nhật bản JUFE-266 Ren Usui mạnh dạn và anh đồng nghiệp nhút nhát. Do tình hình dịch bệnh covid 19 có những chuyển biến mới xấu hơn nên công ty mà nữ chính Ren Usui đang làm đã quyết định cho nhân viên làm việc tại nhà chỉ thứ 7 mới đem công việc đến công ty bàn giao. Để làm việc hiệu quả thì sếp phân công cho hai người một nhóm làm việc cùng với nhau cho có hiệu quả và như cầu được ước thấy thì Ren Usui đã được phân nhóm với anh đồng nghiệp cô đang yêu thầm. Kết quả là khi làm việc nhóm tại nhà Ren Usui đã hết sức mạnh dạn dâng lồn cho anh đồng nghiệp kia xơi.

Ren Usui mạnh dạn và anh

Ren Usui mạnh dạn và anh